GŁOWACZ Sp. z o.o.

**


GŁOWACZ SP Z O O

REGON:

361396662

NIP:

6322012644

KRS:

0000553559

Członkowie reprezentacji:

Nazwisko i imię

Funkcja lub stanowisko

Głowacz Wiesław Stanisław

Prezes Zarządu

Głowacz Mirosława Teresa

Wiceprezes

Sposób reprezentacj:

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Nazwa organu reprezentacji:

ZARZĄD

Status OPP:

NIE

Data wpisu do rejestru przedsiebiorców:

2015-04-30

Poczta:

Jaworzno

Kod pocztowy:

43-600

Ulica:

Józefa Chełmońskiego 35A

Miejscowość:

Jaworzno

Gmina:

M. Jaworzno

Powiat:

M. Jaworzno

Województwo:

śląskie

Forma Prawna:

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rejestr:

POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW

Data powstania:

2015-04-30

Data wpisu do Regon:

2015-05-04

Data rozpoczęcia działalności:

2015-04-30

Organ rejestrowy / ewidencyjny:

SĄD REJONOWY KATOWICE WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Forma własności:

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH