Przedsiębiorcy zrzeszeni w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej spotkali się po raz pierwszy w 2018 roku na biznesowym spotkaniu pod nazwą „Kolacja w Izbie” w Hotelu „Pańska Góra” w Jaworznie.
Uczestnicy spotkania wysłuchali kilku ciekawych wystąpień.
Pierwsze z nich to prezentacja posła na Sejm RP - Dariusza STARZYCKIEGO, na temat zmian prawnych mających ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej.
Następnie przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy zaprezentowali zmiany w sposobie zatrudniania cudzoziemców.
Specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji Przemysław BAŃKO z firmy MULTIKOM przedstawił zagadnienia związane z wprowadzaniem przepisów RODO. Multikom, członek Jaworznickiej Izby Gospodarczej pomaga i doradza we wdrażaniu polityki zarządzania danymi osobowymi w firmie.
(Informacje: tel. +48 602-776-403, Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
Sponsor spotkania Bank PKO BP, przedstawiał nowe oferty leasingowe dla przedsiębiorców. Oferta pokazała, że nowoczesny leasing nie musi być drogi. Zostały zaprezentowane ciekawe rozwiązania związane z długoterminowym wynajmem samochodów.
(Informacje: https://www.pkoleasing.pl/ )
Na zakończenie swoją sylwetkę przedstawił członek Izby, Stanisław BIGAJ, piekarz z Os. Długoszyn, który został uhonorowany tytułem “Zasłużony dla miasta Jaworzna“.
**
Patrz zdjęcia i relacja z Kolacji w Izbie pod adresem: 
http://www.jaw.pl/2018/02/jaworznicka-izba-gospodarcza-kolejne-spotkanie-biznesowe/

*
*

Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Szanowni Państwo
**
Zarząd JIG - jak co roku,
organizuje
w dniach 16-18 marca 2018 roku, (piątek - niedziela)
wyjazd na narty do stacji narciarskiej
KOMPLEKS ZAGROŃ w ISTEBNEJ
(hotel,wyciąg narciarski, aqua park)
Oferta obejmuje noclegi, wyżywienie w tym uroczystą kolację,
nieograniczony wstęp na baseny i do sauny
oraz zniżkę na karnety narciarskie.
Całkowity koszt na osobę to 370 zł
z ubezpieczeniem zbiorowym.
Zgłoszenia prosimy kierować pod nr tel.
662 117 536
Antoni POLAK
Pobyt rozpoczyna się uroczystą kolacją, a kończy śniadaniem.
Obiekt gotowy będzie na przyjęcie gości od godziny.13.oo
Dojazd we własnym zakresie.
Ilość miejsc ograniczona.
Zarząd JIG
**


Kolejne już ósme spotkanie przedsiębiorców z Jaworzna już 12 grudnia go godzinie 17:30. 

Tym razem w klimacie świątecznym w Hotelu Brojan spotkamy się z przedstawicielami firmy TAURON Dystrybucja i dowiemy się więcej na temat możliwości przyłączeniowych do sieci.


Przewidziana jest również prelekcja naszego sponsora - przedstawicieli banku PKO BP, która dotyczyć będzie możliwości pozyskania finansowania.Koszt uczestnictwa to 40 zł płatny na miejscu.
Potwierdzenia obecności telefonicznie – 601 750 128
lub mejlowo – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Od kilkunastu lat władze Jaworzna angażują się w tworzenie atrakcyjnych warunków do prowadzenia biznesu zarówno dla lokalnych przedsiębiorców jak i potencjalnych inwestorów. Przebudowa układu komunikacyjnego, tworzenie i uzbrajanie w niezbędną infrastrukturę przestrzeni do prowadzenia działalności gospodarczej oraz obowiązujący w mieście pakiet zwolnień z podatku od nieruchomości dla inwestujących w Jaworznie – to tylko niektóre z działań podejmowane na rzecz przedsiębiorców.

 

Aktualna oferta terenów inwestycyjnych obejmuje działki zlokalizowane w: Strefie „Przemysłowa II”, w której zlokalizowanych jest 12 działek o powierzchni od 2 tys. mkw do 10 tys mkw. Wolne tereny pod inwestycje znajdują się również w południowej części miasta, w dzielnicy Jeleń tj. w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej (działki o pow. 2,8 ha i 4,1 ha) oraz Jaworznickim Parku Przemysłowym (działka o pow. 5,9 ha), które bezpośrednio sąsiadują z autostradą A4.

Nieruchomości gruntowe są objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z możliwością zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Działki są własnością Miasta, mają uregulowany stan prawny i posiadają księgi wieczyste. Sprzedaż odbywa się w drodze ustnych przetargów nieograniczonych.

 

W Jaworznie, przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnień podatkowych. Wszystko dzięki funkcjonującemu w mieście pakietowi ulg w ramach pomocy de minimis i regionalnej pomocy inwestycyjnej. Podjęte uchwały to efekt współpracy pomiędzy Gminą a Jaworznicką Izbą Gospodarczą. Zwolnienia z podatku od nieruchomości skierowane są zarówno do nowych podmiotów gospodarczych, jak również tych, które już funkcjonują na terenie naszego miasta.

Obowiązujące ulgi przewidują zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy na terenie Jaworzna. Przedmiotem zwolnienia z podatku od nieruchomości są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące w posiadaniu przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie naszego miasta . Maksymalny okres zwolnienia z podatku może sięgać 24 miesięcy, zaś jego wysokość jest pochodną kosztu związanego z  wypłaconym wynagrodzenia nowo zatrudnionych osób.


Dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców będących po raz pierwszy podatnikami podatku od nieruchomości istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, zajętych na potrzeby działalności gospodarczej na okres jednego roku. Kolejna uchwała dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Przepisy zakładają zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie prawa do maksymalnie trzyletniego zwolnienia z podatku od nieruchomości obwarowane jest poniesieniem określonych nakładów inwestycyjnych na tzw. "inwestycję początkową" lub utworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją oraz spełnieniem pozostałych kryteriów przedmiotowych i podmiotowych określonych w przepisach.

W ramach współpracy z organizacjami okołobiznesowymi (stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi, itp.) w Urzędzie Miejskim w Jaworznie powołany jest Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej – Referat Rozwoju i Obsługi Inwestorów. Do jego zadań należy m.in. promocja potencjału inwestycyjno-gospodarczego miasta, udzielanie informacji przedsiębiorcom oraz potencjalnym inwestorom w zakresie polityki inwestycyjnej miasta, obowiązującego prawa lokalnego oraz podstawowych uwarunkowań prawnych dotyczących realizacji inwestycji, promocja przedsiębiorczości czy udzielanie informacji w zakresie aktualnej oferty terenów inwestycyjnych przeznaczonych do sprzedaży.Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców i inwestorów ofertą terenów inwestycyjnych zapraszamy do kontaktów z Referatem Rozwoju i Obsługi Inwestorów. Kontaktować się można z nami: osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy Placu Górników 5, telefonicznie pod numerem 32 6181 712 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga Jaworzniccy Przedsiębiorcy zainteresowani uczestnictwem w Świątecznym Jarmarku organizowanym na Rynku w Jaworznie.


**

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że 13 listopada 2017 roku (poniedziałek) w Katowicach przy ul. Ligonia 46
w Sali Sejmu Śląskiego odbędzie się
Regionalne seminarium informacyjne nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej w województwie śląskim
.

Wydarzenie to ma na celu upowszechnienie wiedzy o programach EWT/Interreg dostępnych dla wnioskodawców z naszego regionu i możliwościach uzyskania dofinansowania w zakresie współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i wspólnych sekretariatów. Podczas seminarium będzie można zapoznać się m.in. z wytycznymi dotyczącymi trwających naborów w programach Interreg: Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego – jest to o tyle istotne, że może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w bieżącej perspektywie. Ważną częścią spotkania będzie zaprezentowanie doświadczeń śląskich beneficjentów w realizacji projektów Interreg 2014-2020.

Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.
Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://ewt.slaskie.pl/czytaj/seminariumEWT
**

Informację przekazała do JIG

Dorota Przyłucka

Główny Specjalista

Referat Europejskiej Współpracy Terytorialnej  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wydział Rozwoju Regionalnego

Adres siedziby: ul. Plebiscytowa 36, 40-041 Katowice

Adres korespondencyjny: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Tel. +48 32 77 99 258

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ewt.slaskie.pl
**


Uwaga członkowie
Kapituły
Konkursu "Przedsiębiorcze Jaworzno".
Informujemy, że dnia 21 listopada 2017 roku, o godz.16.30
odbędzie się posiedzenie Kapituły
Konkursu "Przedsiębiorcze Jaworzno".
Miejsce obrad: Hotel "BROJAN" w Jaworznie, ul. Paderewskiego 43.
BZ JIG
**

PROJEKT

ORGANIZATOR

PATRONAT

SPONSOR

DOFINANSOWANIE


z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego


PILNE - TERMIN

**

UWAGA Członkowie Zarządu i KR

Jaworznickiej Izby Gospodarczej

**

Szanowni Państwo

Zapraszam wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Izby

na spotkanie z Prezydentem Miasta Jaworzna, w sprawie podatków na rok kalendarzowy 2018.

Spotkanie  odbędzie się dnia 15 listopada 2017 roku, o godz. 14.oo

w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul.Grunwaldzka 33.

Prezes Izby

Jerzy ZAMARLIK

**


 

· 

· Uwaga Przedsiębiorcy Miasta Jaworzna


Studia MBA Społecznej Akademii Nauk (MBA@SAN) to prestiżowe, dwuletnie studia
menedżerskie przygotowane i realizowane w oparciu o jeden z programów studiów renomowanej
amerykańskiej uczelni Clark University (Master of Science in Professional Communication, Master of
Science in Public Administration oraz Master of Science in Informat
ion Technology). Program
studiów skierowany jest do kadry kierowniczej oraz grona specjalistów, którzy pragną rozwijać swoje
kwalifikacje zawodowe lub rozszerzyć je o komponent menedżerski
. Studia są połączeniem dwóch
programów
- programu MBA Społecznej Akademii Nauk i programu Master Clark University. Takie
połączenie daje możliwości rozwoju w zakresie komunikacji menedżerskiej, zarządzania w
przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, wykorzystania narzędzi IT w zarządzaniu, jak
również przygotowania słuchaczy do pracy w międzynarodowym środowisku
.

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z doświadczeniem akademickim, ale również przez
menedżerów z długoletnim stażem, którzy mogą dzielić się dobrymi praktykami. Zajęcia prowadzone
są w formie warsztatowej, a liczne analizy
case studies dają możliwość dyskusji i zastosowania
wykładanych treści w praktyce. W ramach programu słuchacze uczestniczą w profesjonalnej
symulacji biznesowej
.Marketplace Live Business Simulation". Integralnym elementem programu
MBA@SAN jest grupowy projekt konsultingowy Capstone
, który jest tworzony w rzeczywistym
środowisku biznesowym na zlecenie przedsiębiorstw współpracujących z Uczelnią. Dzięki temu
słuchacze mają możliwość zaplanowania, wdrożenia oraz sprawdzenia wyników swojej pracy w
praktyce. Wielu usatysfakcjonowanych absolwentów pozostaje w stałym kontakcie z Uczelnią,
dzieląc się swoimi doświadczeniami z obecnymi słuchaczami
. Działa Klub Absolwenta - Clark
Community Poland.

Po ukończeniu studiów absolwenci programu MBA@SAN + Master otrzymują:

·          polski dyplom MBA Społecznej Akademii Nauk -   amerykański dyplom Master wydany przez Clark University (USA) 

 Dlaczego warto?

·        Zajęcia realizowane w 100 % w języku angielskim,

·        Praktyczne podejście do realizowanych zagadnień (ćwiczenia, warsztaty, symulacje, analizy

case studies),

·        Projekty zespołowe jako podstawa zaliczenia przedmiotów,

·        Projekt Capstone - projekt konsultingowy realizowany na zlecenie firmy zewnętrznej,

·        Możliwość wyjazdu na llub 2 semestry do Clark University w USA,

·        Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami studiów,

·        Prowadzący to zespół praktyków z różnych branż, zarówno z Polski jak i zagranicy,

·        Weryfikacja programu nauczania przez przedstawicieli organizacji biznesowych,

·        Bardzo korzystna relacja ceny do jakości programu MBA@SAN,

·        Zajęcia w Łodzi lub Warszawie,

·        Dodatkowe wykłady gościnne prowadzone przez autorytety biznesu i ekonomii,

·        Możliwość uzyskania dofinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego

DANE KONTAKTOWE:

- strona www: http://clarkuniversity.eu

- osoba kontaktowa: dr inż. Paweł MORAWSKI

- e-mail: pmorawski@clarkuni.eu

- Facebook: Clark University Poland

- kontakt telefoniczny: +48 42 664 22 55

 **

Jaworznicka Izba Gospodarcza dnia 18 listopada 2016 roku, zawarła
ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi
POROZUMIENIE o WSPÓŁPRACY,
stąd zachęcamy do korzystania z ofert SAM.

**

UWAGA

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi zaprasza
dnia 14 października 2017 roku, 

do Łodzi, ul. Kilińskiego 98 

w godzinach 10:00-14:00 

na DZIEŃ OTWARTY CLARK UNIVERSITY.

Inne szczegóły pod adresem:

http://www.clarkuniversity.eu/