Jaworznicka Izba Gospodarcza zaprasza uczniów szkół podstawowych do programu “Szkoła z Klimatem”

Jaworznicka Izba Gospodarcza zaprasza uczniów szkół podstawowych do programu “Szkoła z Klimatem”

Zależy Ci, żeby Twoja szkoła była bardziej eko? Dołącz do programu “Szkoła z Klimatem”!, na który zaprasza Jaworznicka Izba Gospodarcza. Biorąc udział masz szansę zaprojektować dla Twojej szkoły pomysłowe wnętrze lub zewnętrzy ogród deszczowy.

Co To za Program?

“Szkoła z klimatem – działania partycypacyjne dla człowieka i środowiska.” to nie tylko projekt naukowy, ale i przygoda, w której możecie uczestniczyć wspólnie!

Mamy dwa główne cele:

Tworzenie Przyjaznej Przestrzeni Szkolnej: Wyobraźcie sobie, że możecie zmienić swoją szkołę, uczynić ją bardziej przyjazną i ekologiczną. Właśnie tego dotyczy pierwszy cel. Będziecie pracować nad projektem, który pomoże Wam lepiej zrozumieć i szanować Wasze otoczenie szkolne.

Ogród Deszczowy i Edukacja Ekologiczna: Drugi cel to realizacja modelowego ogrodu deszczowego i zajęcia na temat ochrony środowiska. Dowiecie się, jak ważne jest zbieranie deszczówki i jakie korzyści przynosi to dla naszej planety.

Jak Możecie Wziąć Udział?

To proste! Wystarczy, że z pomocą nauczycieli zgłosicie swoją szkołę do programu. Do celu pierwszego przygotujcie pracę plastyczną pokazującą propozycję zmiany wnętrza szkoły i krótki opis (1-2 strony A4) dlaczego według Was właśnie taka zmiana jest konieczna. Do drugiego celu – narysujcie, namalujcie lub pokażcie dowolną metodą plastyczną, jak widzicie zbiór deszczówki wokół Waszej szkoły i krótko opiszcie (1-2 strony A4), dlaczego to ważne.

Co Dalej?

Zgłoście swoje prace do programu, a czekają na Was warsztaty, wsparcie ekspertów i mnóstwo nauki poprzez praktyczne działania. Finalnie, najlepsze projekty zostaną wybrane i zrealizowane wspólnymi siłami.

Nie przegapcie tej niezwykłej okazji, by stać się liderami eko-zmian w Waszej szkole i społeczności. Dołączcie do nas i zmieniajmy świat na lepsze, jeden projekt po drugim. Razem zbudujmy “Szkołę z Klimatem”!

Termin nadsyłania prac do 10.12.2023 r,
adres mailowy: biuro@jig.jaw.pl
lub osobiście w siedzibie JIG
ul. Staszica 20, 43-600 Jaworzno.
Termin realizacji projektów do 15.06.2024.

Po upływie terminu nadsyłania prac nastąpi przeanalizowanie odpowiedzi na podstawie których zostaną wybrane placówki, które wykażą się pomysłem oraz rzeczowym jego uzasadnieniem. O wyborze placówki zadecyduje komisja ekspercka projektu oraz członkowie JIG-u oceniająca otwartość i kreatywność przesłanych prac. W opisie należy ująć zaangażowanie władz szkoły na wolontarystyczną współpracę (zaangażowanie konserwatora, nauczycieli itp.). Finalnie zostaną wytypowane trzy placówki, w których zostanie zrealizowany program „Szkoła z klimatem – działania partycypacyjne dla człowieka i środowiska”.
Technika prac dowolna. Komisja ekspercka projektu będzie zwracać uwagę na aspekty ekologiczne pomysłów, zrównoważony rozwój, wykorzystanie materiałów z recyklingu, wrażliwość na aspekty środowiskowe itp.
Program realizowany w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szczegółowy opis projektu:

Projekt pt. “Szkoła z klimatem - działania partycypacyjne dla człowieka i środowiska.” Realizowany przez Jaworznicką Izbę Gospodarczą 
 W RAMACH ŚRODKÓW Z NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030

 Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
          Cel 1: Poprawa samoorganizacji społecznej

  Suma wszystkich kosztów realizacji zadania: 166.972,42 zł (w tym z dotacji: 166.972,42 zł)

 Realizowany projekt obejmuje dwa aspekty:

1. Podniesienie kompetencji uczniów między innymi z zakresu: praca w grupie, kreatywność, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów i wychodzenie poza schematy, zaznajomienie z pracą metodą projektową, poprzez realizację warsztatów, co będzie skutkować: 
- podniesieniem wiedzy uczniów z zakresu zasad partycypacji,
- aktywizacją uczniów poprzez zaangażowanie ich w partycypacyjne kreowanie otoczenia (wspólne opracowanie i realizacja projektu zagospodarowania przestrzeni na terenie 2 szkół),
- wypracowaniem u uczniów postaw współodpowiedzialności i poszanowania użytkowanej przestrzeni szkoły poprzez zaangażowanie w jej uatrakcyjnienie,
- stworzenie przyjaznej uczniom przestrzeni w szkole dzięki realizacji opracowanego przez młodzież projektu. 

2. Realizacja wzorcowego ogrodu deszczowego na terenie jednej z jaworznickich szkół oraz działania edukacyjne w tematyce ekologicznej, budujące świadomość społeczną na temat błękitno-zielonej infrastruktury. Wśród wprowadzonych rozwiązań znajdzie się ogród deszczowy w pojemnikach i gruncie, zbiorniki na deszczówkę, w zależności od możliwości lokalizacyjnych.

Wszystkie prace prowadzone będą przy udziale społeczności szkolnej, która zostanie przygotowana do udziału w projekcie poprzez warsztaty dla uczniów i nauczycieli przedstawiające temat adaptacji i mitygacji zmian klimatu.