Wspieraj Jaworzno!

#wspierajjaworzno

Jaworznicka Izba Gospodarcza

O izbie

100

członków

8

lat

O nas

Jaworznicka Izba Gospodarcza jest społeczną organizacją samorządu gospodarczego w Jaworznie. Swoim działaniem obejmuje miasto Jaworzno oraz województwo śląskie. Jaworznicka Izba Gospodarcza powstała w roku 2011 z przekształcenia Jaworznickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, które istniało nieprzerwanie od 2001 r.

JIG prowadzi zakres działań polegający na wspieraniu przedsiębiorczości w mieście. Realizuję kampanię „Wpieraj lokalną przedsiębiorczość. Kupuj produkt i usługę w swoim mieście”.

Działania pod tym hasłem odbywają się w dwóch obszarach. Pierwszy obszar dla biznesu, w którym promuje się firmy członkowskie, prezentując ich usługi wśród członków JIG. Drugi obszar to promocja lokalnych usług i produktów skierowana do mieszańców Jaworzna. Zwiększanie świadomości gospodarczej wśród przedsiębiorców i mieszkańców stwarza warunki do rozwoju firm na lokalnym rynku.

W swoich strukturach JIG zrzesza prawie sto firm, które dają zatrudnienie blisko 6000 pracowników.

JIG organizuje cykliczne spotkania biznesowe, na których odbywają się szkolenia, prelekcje i odczyty. Jest to również forma nowoczesnego networkingu biznesowego. Potkania pod nazwą „Kolacja w Izbie”, dostępne są otwarte dla wszystkich zainteresowanych lokalną przedsiębiorczością.

W strukturach izby działają zespoły, które zajmują się współpracą z samorządem lokalnym, samorządem wojewódzkim, Regionalną Izbą Gospodarczą, Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz zespoły międzynarodowe skupiające się na zagranicznych kontaktach handlowych.

Dla swoich członków Jaworznicka Izba Gospodarcza oferuję wsparcie w postaci, promocji usług i towarów produkowanych przez członka, pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, możliwość nawiązywania bezpośredniego kontaktu z członkami izby.

JIG prowadzi cykliczny projekt edukacyjno – promocyjny pod nazwą „Przedsiębiorcze Jaworzno”, który składa się z części edukacyjnej i konkursowej dla przedsiębiorczych uczniów szkół średnich oraz z części promocyjno – konkursowej dla jaworznickich przedsiębiorców. W części konkursowej JIG promuje usługi i produkty firm biorących udział w konkursie.

Izba organizuje cykliczne spotkania, wizyty studyjne u członków, które są okazją do dzielenia się swoimi praktycznymi pomysłami i spostrzeżeniami.

Zarząd

Zarząd Izby wybierany jest na trzyletnią kadencję. Zajmuje się realizacją założeń statutowych oraz wytyczaniem nowych kierunków działań dla organizacji – jest władzą wykonawczą Izby.

mateusz-letowski

Mateusz Łętowski

Przezes zarządu
wieslaw-pieczonka

Wiesław Pieczonka

Wiceprezes zarządu
wieslaw-glowacz

Wiesław Głowacz

skarbnik
anna-porebska

Anna Porębska

Członek zarządu
jaroslaw-fudala

Jarosław Fudała

Członek zarządu
franciszek-matysik

Redaktor naczelny portalu jaw.pl.

Franciszek Matysik

sekretarz

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób reprezentujących członków Izby, w tym Przewodniczącego i Sekretarza, wybranych w tajnych wyborach przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Jest to główny organ kontrolny w Izbie.

izabela-noszczynska

Izabela Noszczyńska

Dobra Pralnia
aleksander-broszewski

Aleksander Broszewski

Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane UNIBUD
52940762_2166013096821055_4804343725746552832_n

Ewa Legutko

Podologia - Zdrowe stopy

Deklaracja
przystąpienia do JIG

Wnosi się o przyjęcie mojej/naszej FIRMY, w skład członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Zapoznano się z prawami i obowiązkami członków JIG, które określa Statut Jaworznickiej Izby Gospodarczej. Zobowiązuję/jemy się do aktywnego uczestniczenia w życiu Izby.

  * Nazwa firmy:

  * Adres:

  * NIP:

  * REGON:

  * KRS:

  * Adres email:

  * Telefon:

  * Strona internetowa:


  WŁAŚCICIEL LUB - UPOWAŻNIONY REPREZENTANT FIRMY - WSKAZANY PRZEZ ORGAN ZARZĄDZAJĄCY

  * Imię i nazwisko:

  * Funkcja:

  * Telefon:

  * Adres email:

  * Adres do korespondencji listownej:

  * Liczba wszystkich pracowników:

  * Liczba pracowników stałych:

  * Na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/29/22 z dnia 29.06.2022 roku, w sprawie określenia wysokości opłaty wpisowego oraz wysokości składek członkowskich, deklaruje się opłacanie składki**:

  * Wysokość składki (pln):

  Uwagi:

  **przelewem wpłata na konto nr 37 1020 2528 0000 0802 0334 1427
  Pobierz plik "Deklaracja przystąpienia do JIG od VII 2017.doc"
  Pobierz plik "Deklaracja przystąpienia do JIG od VII 2017.pdf"
  Pobierz plik "Kopia oryginału Uchwały Zarządu nr 1/29/22 z dnia 29.06.2022.pdf"

  Partnerzy