Wspieraj Jaworzno!

#wspierajjaworzno

Jaworznicka Izba Gospodarcza

O izbie

100

członków

8

lat

Członkowie

Izbę tworzą osoby fizyczne, prawne oraz inne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej wpisane i zarejestrowane w KRS lub CEiIDG. Warunkiem przyjęcia na członka Izby jest złożenie deklaracji w formie pisemnej , podpisanej przez osobę fizyczną lub kierującą organem podmiotu gospodarczego. O przyjęciu członka w poczet Izby decyduje zarząd podejmując stosowną uchwałę.

Partnerzy