Nowe Przestrzenie Relaksu dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 15 i 18

Nowe Przestrzenie Relaksu dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 15 i 18

W Szkole Podstawowej nr 15 oraz 18 powstały wyjątkowe przestrzenie przeznaczone do relaksu, spotkań i odpoczynku uczniów w przerwach między zajęciami. To co wyróżnia te nowe miejsca, to fakt, że sami uczniowie mieli decydujący wpływ na ich kształt i funkcjonalność, co czyni te przestrzenie wyjątkowo dostosowanymi do ich potrzeb.

Projekt realizowany był w ramach projektu „Szkoła z Klimatem-działania partycypacyjne dla człowieka i środowiska”, której beneficjentem jest Jaworznicka Izba Gospodarcza. Zmiana dwóch przestrzeni: dzieci młodszych i dzieci starszych w Szkole nr 18 została zakończona 5 czerwca, natomiast w Szkole nr 15 dzień później. W całym przedsięwzięciu uczestniczyli nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, rodzice oraz projektantki, pani Maria Skotnicka i pani Agnieszka Czachowska, które wspólnie prowadziły cały projekt.

Wybrane do prac szkoły nr 15 i 18, jak również Szkoła Podstawowa nr 11, w której powstał ogród deszczowy, zostały wyłonione w drodze konkursu. A prezes JIG, Mateusz Łętowski zapowiada, że jeśli pojawi się podobna okazja znowu, chętnie wezmą udział w takim projekcie, ponieważ jaworznickie szkoły mogą tylko na tym zyskać.

Pani mgr Monika Magiera-Pol, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 18, podkreśla także znaczenie tego typu inicjatyw dla poprawy relacji interpersonalnych wśród uczniów. Udział w „Szkole z Klimatem” umożliwił także uczestnictwo dzieci w wielu ciekawych warsztatach, które rozszerzyły ich wiedzę i umiejętności praktyczne.

W Szkole Podstawowej nr 18 zdecydowano się na utworzenie dwóch mniejszych przestrzeni, jednej dla młodszych dzieci, a drugiej dla starszych. Natomiast w SP 15 zaprojektowano jedną, ale większą przestrzeń z roślinnymi motywami, miękkimi miejscami do odpoczynku oraz inspirującymi sentencjami na ścianach.Projekt „Szkoła z Klimatem” to znaczący krok naprzód w myśleniu o przestrzeniach edukacyjnych. Zamiast ograniczać się tylko do aspektów dydaktycznych, skupiono się na stworzeniu warunków umożliwiających uczniom odpoczynek i rekreację, co jest niezbędne dla ich rozwoju i dobrego samopoczucia. Bez wątpienia, taka inicjatywa przyczynia się do budowania szkół przyszłości, w których każde dziecko może czuć się dobrze i bezpiecznie.