Ogród deszczowy w Szkole Podstawowej nr 11 ukończony

Ogród deszczowy w Szkole Podstawowej nr 11 ukończony

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie ma nowy ogród deszczowy. To – według naszej wiedzy – trzeci taki obiekt w Jaworznie. Ogród zlokalizowany jest przed szkołą, koło parkingu i najbardziej uczęszczanego wejścia. Zamontowana edukacyjna tabliczka być może przyczyni się do lepszego zrozumienia idei ogrodów deszczowych i powstawania kolejnych takich miejsc w naszym mieście.

Projekt zrealizowano w ramach programu „Szkoła z Klimatem”, której beneficjentem jest Jaworznicka Izba Gospodarcza we współpracy z firmą Asplant. Celem ogrodu deszczowego jest zatrzymywanie i wykorzystywanie deszczówki spadającej z dachu szkoły. O szczególne znaczenie projektu dbano od samego początku, wybierając do nasadzeń wyłącznie rodzime gatunki roślin. Takie rośliny nie tylko lepiej adaptują się do lokalnych warunków, ale także wspierają lokalną faunę i florę, tworząc zdrowsze i bardziej naturalne środowisko.

Nieocenioną rolę w tworzeniu ogrodu odegrali uczniowie szkoły, którzy zaangażowali się w prace po porannych warsztatach edukacyjnych. Dzięki temu młodzi ludzie nie tylko zdobyli praktyczną wiedzę na temat budowy i funkcjonowania ogrodów deszczowych, ale też nauczyli się, jak ważne jest zarządzanie wodą opadową oraz ochrona bioróżnorodności.

Inicjatywa ta nie tylko zwiększa świadomość ekologiczną wśród najmłodszych, ale również pokazuje praktyczne sposoby na adaptację miejskich przestrzeni do zmieniającego się klimatu. Ogród będzie służyć kolejnym pokoleniom uczniów SP 11, inspirując ich do działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.