Spotkanie informacyjne dot. Funduszy Unijnych dla przedsiębiorstw + Warsztaty

Spotkanie informacyjne dot. Funduszy Unijnych dla przedsiębiorstw + Warsztaty

Jaworznicka Izba Gospodarcza i Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na spotkanie informacyjne  i bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego, planujących działalność eksportową oraz eksporterów, które odbędą się 27 kwietnia 2023 r. w Biurowcu Łętowski Consulting, ul. Staszica 20, Jaworzno, od godziny 10:00. 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania funduszy z Unii Europejskiej dla przedsiębiorców oraz na temat instrumentów finansowych wspomagających rozwój przedsiębiorstw.

Fundusz Górnośląski S.A. przedstawi możliwości firm z sektora MŚP w zakresie możliwości pozyskania:

 • Pożyczek inwestycyjnych i obrotowych,
 • Dofinansowania dla sektora MŚP na usługi rozwojowe – usługi doradcze i szkoleniowe wybrane z Bazy Usług Rozwojowych,
 • Doradztwa i informacji o Funduszach Europejskich,
 • Wsparcia w wejściu na rynki zagraniczne – oferta Ośrodka Enterprise Europe Network.

Departament Rozwoju i Transformacji Regionu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przedstawi informacje o:

 • Programowaniu środków z funduszy UE w ramach FE SL 2021-2027,
 • Inicjowaniu, wsparciu i realizacji projektów własnych z funduszy zewnętrznych w zakresie rozwoju i transformacji regionu,
 • Koordynacji i wykorzystaniu środków z instrumentów finansowych podlegających ponownemu wykorzystaniu oraz zarządzaniu, koordynacji i kontroli zadań w ramach instrumentów finansowych 2021-2027.

Link do zapisów na spotkanie informacyjne: https://forms.gle/5r8HmbugcesvJSaX8

Po spotkaniu odbędą się warsztaty.

WARUNKI WEJŚCIA NA WYBRANE RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ ASPEKTY FORMALNO- PRAWNE Z ELEMENTAMI RÓŻNIC KULTUROWYCH – rynki Gruzji i Kazachstanu”

Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia m.in.:

 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
 • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzia marketingu
 • i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
 • sposoby weryfikacji kontrahentów

Prowadzący – ekspert: Piotr Guzowski – Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej. Wykładowca SGH z zakresu zagadnień dotyczących gospodarek rynków wschodnich. Specjalista z zakresu eksportu oraz importu na rynki zagraniczne,
w szczególności rynki kaukaskie. Prelegent podczas wielu spotkań informacyjnych organizowanych na terenie całej Polski. Praktyk posiadający duże doświadczenie
w internacjonalizacji przedsiębiorstw.

LINK  do zapisów na warsztaty: 27.04.2023 https://app.evenea.pl/event/gruzjakazachstan/

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • minimum 6 h zajęć dydaktycznych prowadzonych przez eksperta – praktyka
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • konsultacje indywidualne
 • zaświadczenie o udziale w spotkaniu

Ramowy program warsztatów pt.:

WARUNKI WEJŚCIA NA WYBRANE RYNKI ZAGRANICZNE ORAZ ASPEKTY FORMALNO- PRAWNE Z ELEMENTAMI RÓŻNIC KULTUROWYCH – rynki Gruzji i Kazachstanu”

Harmonogram zajęć:

09:45– 10:00 Rejestracja uczestników

10.00 – 11:00 Spotkanie informacyjne na temat dostępności środków pomocowych dla przedsiębiorców w woj. śląskim

11:00 – 16:30 Blok szkoleniowy

Zakres warsztatów:

 1. Gospodarka i prawo międzynarodowe (ze szczególnym naciskiem na Kazachstan i Gruzję)
 • charakterystyka rynków, zarys sytuacji społecznej i gospodarczej
 • możliwości dla inwestorów zagranicznych
 • mechanizmy prawne usprawniające prowadzenie biznesu
 • prawidłowe zawieranie transakcji eksportowych, umów handlowych w transakcjach eksportowych, bezpieczeństwo transakcji
 • źródła finansowania działalności eksportowej
 1. Marketing międzynarodowy
 • techniki i sposoby pozyskiwania partnerów zagranicznych, narzędzi marketingu i negocjacji w handlu zagranicznym, zasady współpracy
 • partnerzy handlowi oraz pośrednicy występujący w obrocie międzynarodowym
 • najskuteczniejsze metody marketingowe
 • wykorzystanie Internetu w działalności eksportowej – handel elektroniczny
 1. Różnice kulturowe w komunikacji i negocjacjach
 • różnice kulturowe, zachowania biznesowe na rynkach Gruzji
  i Kazachstanu
 • struktury i główne elementy procesu komunikacji zasady protokołu, dobre obyczaje i etykieta w biznesie

LINK  do zapisów na warsztaty: 27.04.2023 https://app.evenea.pl/event/gruzjakazachstan/

Więcej informacji: 

Fundusz Górnośląski S.A.ul. Sokolska 8
40-086 Katowicetel. +48 327 233 110internacjonalizacja@fgsa.plhttps://www.fgsa.pl
Jaworznicka Izba Gospodarczaul. F. Chopina 94
43-600 Jaworznotel.: +48 577 750 128biuro@jig.jaw.plhttps://www.jig.jaw.pl
Eurofinance Training Sp. z o.o.ul. Nowy Świat 49/213
00-042 Warszawatel.: +48 609 124 124szkolenia@efszkolenia.plwww.efszkolenia.pl