Stanowisko JIG w sprawie stawek podatków na rok 2022 w Jaworznie

Stanowisko JIG w sprawie stawek podatków na rok 2022 w Jaworznie

W odpowiedzi na pismo przedstawiające projekt uchwał, dotyczącej wprowadzenia nowych stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych na rok 2022, przedstawiamy stanowisko przedsiębiorców zrzeszonych w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej.

Analizując stan budżetu miasta, jesteśmy zaniepokojeni sytuacją finansową samorządu. Poziom przychodów i wydatków powoduje, że coraz trudniej zadbać o zrównoważony rozwój miasta. Nowe zadania, przed którymi stoi samorząd nie mają pokrycia w subwencjach rządowych, a możliwa utrata przychodów z racji wprowadzania „Nowego ładu” oraz pakietów socjalnych może znacząco pogorszyć sytuację finansową miasta.

Zmiany te dotykają jednak nie tylko samorząd, ale również przedsiębiorców. Brak jednoznacznych przepisów w szczególności dotyczących opodatkowania podmiotów gospodarczych w nowym roku sprawia, że klimat do inwestowania i rozwoju jest niepewny. Wyrażając obawę o przyszłość ekonomiczna członków, nie możemy pozytywnie zaopiniować podwyżki podatków bez uwzględnienia żadnych mechanizmów dozwolonego ustawami wsparcia dla osób, które chcą w tych trudnych czasach podjąć ryzyko inwestycyjne lub sprawić, aby ich firmy i ich otoczenie było przyjazne dla środowiska.

Proponujemy zatem wypracowanie mechanizmów polegających na wsparciu aktywnych i społecznie odpowiedzialnych podmiotów za pomocą uchwał Rady Miasta, które pozwolą uzyskać ulgi w podatkach. Celem takich działań jest pomoc tym aktywnym przedsiębiorcom, którzy dbają o nasze miasto oraz dla tych, którzy będą wydawać decyzję inwestycyjne. Działania te zarówno na polu lokalnym oraz na polu pozyskiwania nowych inwestorów może pokazać nasze miasto jako nowoczesne, jak i konkurencyjne na tle pozostałych samorządów.

Nasze stanowisko może być pozytywne w przypadku wypracowania przez zespół obszarowy UM i JIG projektów uchwał dotyczących wspominanych ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości.

Zarząd Jaworznickiej Izby Gospodarczej