Serdecznie zapraszam wszystkich członków Jaworznickiej Izby Gospodarczej na uroczystość podpisania POROZUMIENIA pomiędzy Gminą i Izbą na lata 2016 - 2019, które odbędzie się dnia 26 kwietnia 2016 roku, (wtorek) o godzinie 12.oo, w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Jaworznie ul.Grunwaldzka 33.
Prosimy wszystkich członków Izby o liczne i niezawodne uczestnictwo w tej uroczystości.

Prezes JIG:
Jerzy ZAMARLIK

w Wiśle, w Hotelu STOK, ul.Jawornik 52a Forum Instytucji Otoczenia Biznesu Województwa Śląskiego, z wiodącym tematem: ”Rozwój społeczno-gospodarczy regionu a działalność instytucji otoczenia biznesu w województwie śląskim”.

**

Informujemy członków Zarzadu Izby oraz członków KR JIG, że kolejne posiedzenie Zarzadu zaplanowane jest na dzień 5 kwietnia 2016 roku, na g.16.30, w siedzibie Izby.
(Pierowtny termin - 31.III.2016)

Informujemy, ze Izba koordynuje wyjazd rekreacyjno - sportowy dla członków i sympatyków Izby.

Dnia 10 lutego 2016 roku, w siedzibie Jaworznickiej Izby Gospodarczej w Jaworznie, ul.Sportowa 10, odbyło się pod przewodnictwem Prezesa - Jerzego ZAMARLIKA, posiedzenie Zarządu Izby.