Uwaga jaworzniccy przedsiębiorcy!
Informujemy,
że w piątek 24 marca 2017 roku
godzina 20.oo
w Młynie Jacka Hotel & SPA
odbędzie się
Koncert Grażyny ŁOBASZEWSKIEJ
Informację przekazała
Pani
Małgorzata Świętosławska
**

MŁYN JACKA Hotel & Spa
Jaroszowice 234
34-100 Wadowice  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

**

Recepcja:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
+48 33 873 40 80;

+48 660 525 221

Restauracja: +48 33 873 40 85

SPA & Wellness: +48 33 873 40 82
http://www.hotelmj.pl/biznes/oferta_biznes
**


Informujemy, że Prezes Izby
Pan Jerzy ZAMARLIK
zarządził posiedzenie Zarządu Izby.

Termin: 30 marca 2017 roku, (czwartek) o godz.16.30

Miejsce: siedziba Izby, Jaworzno, ul.Paderewskiego 43. p.12

Szczegółowy plan posiedzenia zostanie przekazany 28 marca 2017 roku.

Prosimy o zarezerwowanie terminu w kalendarzu obowiązków służbowych.
**


 

.

Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej!
**
Informujemy, że obrady Rady Miejskiej w Jaworznie zaplanowane

są dnia 30 marca 2017 r. o godz. 9.oo, w Budynku Urzędu Miejskiego
w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33.

**
PLANOWANY PORZĄDEK:

1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.

3. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programów wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.

4. Sprawozdanie z działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Jaworznie za 2016 rok.

5. Sprawozdanie z realizacji Strategii Mieszkalnictwa za 2016 rok.

6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworzno w 2017 roku.

7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r. miasta Jaworzna.

8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2017 – 2026.

9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

10.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.   

11.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2017 – 2020”.

12.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Starszych w Jaworznie na lata 2017 – 2020.

13.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności na lata 2017 – 2020.

14.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 roku.

15.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna.

16.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XV/173/2011 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Jaworzna.

17.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, w części dotyczącej cmentarzy komunalnych.

18.Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

19.Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.

20.Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.

21.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

**
Zachęcamy do uczestnictwa w posiedzeniu.
inne szczegóły patrz: http://bip.jaworzno.pl/Article/get/id,30502.html


 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie  informuje:
**

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rybniku
zaprasza dnia
16 marca 2017 roku,
na bezpłatne spotkanie informacyjne
"Baza Usług Rozwojowych – Fundusze Europejskie na szkolenia dla przedsiębiorstw".

Termin spotkania: 16 marca 2017 r.

Godz. spotkania/szkolenia: 10.00-12.00

Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w
Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34
Tematyka spotkania:

  • Co to jest Baza Usług Rozwojowych?
  • Jak przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie na szkolenia i doradztwo dla pracowników i właścicieli firm?
  • Jaka jest wysokość dofinansowania i od czego zależy?
  • Jakie są warunki i zasady dofinansowania usług szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorstw?
  • Jakie obowiązki ciążą na przedsiębiorstwie w związku z otrzymanym dofinansowaniem?
  • Na jakich zasadach usługi firm szkoleniowych i doradczych mogą być wspierane środkami unijnymi?
  • Jakie są obowiązki firmy szkoleniowej / doradczej oferującej usługi z możliwości dofinansowania?

Osoby zainteresowane udziałem w w/w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojego udziału
na formularzu zgłoszeniowym (dostępnym do pobrania na stronie:
http://rpo.slaskie.pl/czytaj/baza_uslug_rozwojowych__fundusze_europejskie_na_szkolenia_dla_przedsiebiorstw22717 i przesłanie go na następujący adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Udział w spotkaniu jest bezpłatny

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

32 431 50 25 lub 423 70 32
**

Przekazała do BZ JIG:

Maria Chwirut

PUP Jaworzno

tel. 32 61 81 914

Informujemy, że na terenie firmy Grupy CARGO w Jaworznie przy ulicy Martyniaków, pasjonaci motoryzacji z Jaworzna i okolic w sobotę, 13 marca 2017 roku, mieli okazję zaprezentować swoje stuningowane oraz zabytkowe samochody podczas imprezy pod nazwą - Tuning City Event. Odbyły się pokazy i różnorodne konkurencje dla miłośników motoryzacji. Każdy kto posiadał prawo jazdy mógł spróbować swoich sił podczas przejazdu po płycie poślizgowej. Jazdę z kontrolowanym poślizgiem zaprezentowała Policja i Straż Pożarna. Pokaz driftu zaprezentowali Adam Romański i Jakub Palka z Easy Drift. Duże zainteresowanie wzbudziła konkurencja jazdy sprawnościowej Fiatami Cinquecento. Impreza - Tuning City Event, to nie tylko zlot miłośników samochodów tuningowanych, lecz także impreza podczas której propagowano także zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.        

Członkowie
Jaworznickiej Izby Gospodarczej

Przedsiębiorcy  Miasta Jaworzna

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na kolejne spotkanie przedsiębiorców
w  cyklu „Kolacja w Izbie”, które zaplanowane jest
dnia 14 marca 2017 roku,
w Hotelu „Pańska Góra
w Jaworznie, ul.Krakowska 2 (Rogatka)
o godzinie 17:30.

Będzie można porozmawiać z przedsiębiorcami o aktualnej sytuacji gospodarczej w mieście.

Dodatkowo swoją prezentację będzie miał laureat
konkursu „Moja firma – moja przyszłość”
Michał Sękowski,
który wraz z zespołem przedstawi swoją koncepcję na biznes w postaci planszowej gry strategicznej.

Gościem specjalnym spotkania będzie Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie - Wiesław Więckowski.
Prezentację na temat możliwości rozwoju firm za granicą
przedstawi ambasador Mołdawii -
Jacek Stefanik,
a prezentację możliwości eksportu do Szwecji zaprezentują przedstawiciele konsulatu.
**

Opłata cateringowa 39 zł/osobę.

Goście proszeni są o wcześniejsze zgłaszanie swojej obecności do organizatorów
pod numerem telefonu
601 750 128.

W imieniu Zarządu
Jaworznickiej Izby Gospodarczej

Franciszek Matysik
**


Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie ogłasza nabór wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
1. Wnioski Pracodawców będą przyjmowane od dnia 14 marca 2017r. do dnia 15 marca 2017r.

2. Na 2017r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił następujące priorytety wydatkowania środków KFS:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

3. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględniane będą następujące elementy:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem dostępnych limitów;

WAŻNE!

Szczegółowe informacje dotyczące składania i oceny wniosków oraz zabezpieczenia zwrotu przez pracodawców środków z KFS zostały określone w następujących dokumentach dostępnych na stronie www.pup-jaworzno.pl

·         „Zasady naboru i rozpatrywania wniosków o sfinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców”

·         „Formy zabezpieczenia zwrotu przez pracodawców środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zasady ich stosowania”.

Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami zamieszczonymi na stronie www.pup-jaworzno.pl

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Biuro Zarządu Izby koordynuje zimowy wyjazd na narty.
Termin:
10 do 12 marca 2017 roku, (piątek - niedziela).
Miejsce zakwaterowania: Hotel "ZŁOTY GROŃ" w Istebnej.
Stacja narciarska „Złoty Groń”. 
Koszt wyjazdu: 320,- zł od osoby. 

W kosztach przewidziane są:
- 2 noclegi  10/11 i 11/12 III 2017;
- w piątek g.17.00 - obiad;
- w piątek - g.19.00 - spotkanie koleżeńskie ze śpiewnikami przy gitarze (uroczysta kolacja);
- 11 i 12 III 2017 (w godz.8-10) śniadanie - w kosztach noclegu.
- w sobotę - godz.17.00 -  obiadokolacja.
- ubezpieczenie.

- śpiewnik

Dojazd własnym środkiem lokomocji.(Tradycyjnie ustalamy wspólne wyjazdy samochodami)
Zjazdy na stokach we własnym zakresie.(przy 30% zniżce za karnety)
Lista uczestników już zamknięta!!

**  
Więcej informacji o miejscu pobytu:
http://www.hotelzlotygron.pl/
 
Dnia 10 lutego 2017 roku, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie (Rynek) odbył się
Finał
konkursu „Moja firma, moja przyszłość”
Po powitaniu uczestników, nauczycieli opiekunów oraz Jury
przez Członka Zarządu Izby – Pana Franciszka Matysika,
odbyły się warsztaty pn. "Kreowanie pomysłów biznesowych”.
Była to prezentacja Mateusza MAIKA, dyrektora
Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Katowicach.
W krótkich wystąpieniach, mieli okazję zaprezentować się wszyscy uczestnicy konkursu.
Była też dyskusja, pytania i omawianie nowoczesnych zasad otwierania biznesu.

Następnie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu.
Dyplomy i nagrody przekazywali:
- Pani Anna MOCAŁA - KALINA Naczelnik Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Jaworznie;
- Pan Wiesław Pieczonka - Wiceprezes Zarządu Izby;
- Pan Franciszek Matysik - Członek Zarządu Izby:
- Pan Paweł BYRCZEK - Członek Zarządu Izby
W pierwszej kolejności dyplomy i gadżety otrzymali wyróżnieni uczniowie, to jest:
- Paulina SĘK - ZSP nr 3 - ul.Północna 9a
- Marika CHECHELSKA - ZSP nr 3 - ul.Północna 9a
- Nikola KOLKA - I LO - ul.Licealna 3
- Anna GORZKOWSKA
- ZSP nr 4 - ul.Armii Krajowej 5
Następnie dyplomy i nagrody otrzymali uczniowie, którzy zostali laureatami, to jest:
- Miejsce VI - Karol HAŁCZYŃSKI - II LO - ul.MS.Curie 6
- Miejsce V -  Karol GŁĄB - ZSO - III LO - ul.Towarowa 61
- Miejsce IV - Bartosz KOZACZKA - ZSP nr 3 - ul.Północna 9a
- Miejsce III - Nikola GŁUCH - ZSP nr 2 - ul.Inw.Wojennych 16
- Miejsce II - Konrad KUDZIA - II LO - ul.MS.Curie 6
- Miejsce I - Michał Sękowski - I LO - ul.Licealna 3
D
yplomy i nagrody książkowe otrzymali także opiekunowie uczniów, to jest:

Katarzyna WILGOS - I LO

Monika LISIECKA – RECH – ZSP nr 3

Magdalena PLEWKO – KOTYNIA – I LO
Małgorzata ŻMUDA – ZSO  III LO
Halina MIGACZ – ZSP nr 4
Ludmiła WARSZAWSKA – ZSP nr 2
Maria NOWAKOWSKA – II LO
**

Uroczystość zakończył poczęstunek.

Przypominamy, że przesłuchanie uczestników konkursu odbyło się
dnia 11 stycznia 2017 roku,  
a prezentacje uczniowskie oceniało
Jury w składzie:
 

Anna MOCAŁA – Kalina 

Tomasz  DUDEK 

Franciszek MATYSIK 

Marta ZAJĄC

**

Dla zainteresowanych podajemy adres Inkubatora:

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
ul. Bankowa 14 (pok. 415-417)
40-007 Katowice
Tel. (32) 359-22-15
Kom: +48 576 185 476
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.