Tekst wstępny

Kolejne lata współpracy JIG z UM Jaworzno

Dodatkowy opis
JIG i Urząd Miasta

Kolejne lata współpracy JIG z UM Jaworzno

Współpraca, która przynosi dobre efekty. Podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz podpisanie porozumienia na kolejne lata były przedmiotami spotkania prezydenta Jaworzna z zarządem Jaworznickiej Izby Gospodarczej, które odbyło się w siedzibie JIG w Azot Biznes Parku, w środę 12 lutego.

Poprzednie porozumienie pomiędzy gminą a izbą gospodarczą obowiązywało w latach 2016-2019. Dotychczasową współpracę podsumowali Jerzy Zamarlik, prezes JIG oraz prezydent Paweł Silbert. Podczas spotkania wiceprezes JIG Wiesław Pieczonka, streścił sprawozdanie z ostatnich czterech lat, w których obowiązywało porozumienie. Należy podkreślić, że zarówno przedstawiciele gminy jak i izby gospodarczej oceniają tę współpracę bardzo dobrze.

W minionych latach udało się bowiem wypracować szereg rozwiązań i wspólnych inicjatyw, które realnie pomagają jaworznickim przedsiębiorcom w prowadzonej przez nich działalności. Jako jedne z najważniejszych osiągnięć należy wymienić podpisanie trójstronnego porozumienia z Regionalną Izbą Gospodarczą oraz rozpoczęcie rozmów o współpracy JIG z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Nawiązywanie takich porozumień ma istotny wpływ na rozwój lokalnego biznesu, a co za tym idzie potencjału gospodarczego miasta. Rozwinęły się również formy wspólnie organizowanych wydarzeń jak: Jaworznickie Dni dla Biznesu, projekt „Przedsiębiorcze Jaworzno” – który uzyskał wsparcie władz województwa śląskiego i zmienił swój charakter na bardziej regionalny.
Spotkania zespołu obszarowego przyczyniły się do wypracowania rozwiązań usprawniających funkcjonowanie przedsiębiorcom, realizację inwestycji czy też udział podczas miejskich imprez sportowych i kulturalnych. Uczestnicy spotkania zauważyli, że zarówno samorząd jak i przedsiębiorców może czekać w najbliższym czasie sporo wyzwań. Podkreślili jednocześnie, że dzięki dotychczasowej dobrej współpracy poruszano wiele wymagających tematów, by wspólnie osiągać porozumienie.

W założeniach kolejnego porozumienia, które obowiązywać będzie od 2020 do 2024 roku, strony nadal mają zamiar promować potencjał lokalnej przedsiębiorczości i miasta na terenie Polski i poza jej granicami oraz wykorzystywać opinię stron porozumienia w procesach decyzyjnych wpływających na rozwój miasta i przedsiębiorczości. Istotnym elementem działań w kolejnych czterech latach ma być również zacieśnianie współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.